#

NIEWIDZIALNA RĘKA

Zdjęcie: Neal Stephenson w 2019 roku przemawiający w Fundacji Interval of the Long Now autorstwa Christophera Michela

Tu jest Ameryka, ludzie robią, co chcą, i chuj wam do tego. Ludzie robią, co chcą, bo mają do tego prawo, a poza tym mają giwery i nikt im nie podskoczy. Skutek jest taki, że gospodarka leży i kwiczy. Weźmy na przykład handel zagraniczny: najpierw na skutek drenażu mózgów całą wysoko rozwiniętą technologię wyprowadziliśmy za granicę. Z czasem sytuacja się ustabilizowała i dziś kupujemy samochody produkowane w Boliwii i mikrofalówki z Tadżykistanu. Nasze bogactwa naturalne straciły na znaczeniu, bo pojawiły się gigantyczne statki i sterowce z Hongkongu, którymi za piątaka można przewieźć całą Północną Dakotę do Nowej Zelandii. Niewidzialna Ręka wygładziła wszystkie historyczne nierówności i rozsmarowała je po całym świecie równiuteńką warstewką czegoś, co pakistański murarz mógłby wziąć za dobrobyt…

Neal Stephenson. „Snow Crash”.

MILIARDY RZECZYWISTOŚCI I PRAWD

„Ten gryzący cierń w twoim sercu nie jest spowodowany tym, że twoje poglądy są inne lub lepsze. Raczej ono przychodzi od nie być sprawnie szanować innych punkty widzenia. Niezdolność do szanowania cudzych punktów widzenia, gdy różnią się one od twoich, pochodzi z przywiązania ego do własnego poglądu. Ten przywiązanie produkuje emocjonalne rozumowanie, nie intelektualne rozumowanie. Chociaż powstają w kontekście […]

METAFIZYCZNY KARNAWAŁ

Zajebany wyścig szczurów, ot co. Neal Stephenson. „Snow Crash”. Mamy masowy atak klonów zrodzonych z martwych komórek macierzystych. Namierzyć bezpańskie psy. Zmasować. Zniwelować różnice, na powrót podłączyć do sieci, rozbroić, uśrednić do szeregu. Niech skomlą jak wszyscy coraz bardziej oddani tej nowej cybernetycznej religii – fuzji nauki, technologii i globalnego zarządzania katastrofą. Podziemie stało się ostatecznym wyborem przed którym […]

ŚMIERĆ FESTIWALU

„Porządek naturalny rozpada się. Plagi, powodzie, susze, niepokoje polityczne, zamieszki i kryzysy ekonomiczne uderzają jeden po drugim, zanim społeczeństwo zdąży się otrząsnąć po ostatnim. W powłoce normalności, która otacza ludzkie życie, pojawiają się pęknięcia. Społeczeństwa stawały wobec takich okoliczności wielokrotnie na przestrzeni dziejów, tak jak my stajemy wobec nich dzisiaj.

Chcielibyśmy myśleć, że reagujemy bardziej racjonalnie i skuteczniej niż nasi nienaukowi przodkowie; zamiast tego odgrywamy odwieczne społeczne dramaty i przesądy ubrane w szaty nowoczesnej mitologii. Nic dziwnego, bo najpoważniejszy kryzys, przed którym stoimy, nie jest nowy.

Żaden z problemów, przed którymi stoi dziś ludzkość, nie jest technicznie trudny do rozwiązania. Holistyczne metody rolnicze mogłyby uzdrowić glebę i wodę, sekwestrować węgiel, zwiększyć bioróżnorodność i faktycznie zwiększyć plony, aby szybko rozwiązać różne kryzysy ekologiczne i humanitarne. Samo ogłoszenie moratorium na połowy ryb w połowie światowych oceanów też by je uzdrowiło. Systemowe wykorzystanie naturalnych i alternatywnych metod leczenia mogłoby znacznie zmniejszyć śmiertelność i odwrócić (obiektywnie poważniejsze) plagi autoimmunologii, alergii i uzależnień. Nowe rozwiązania ekonomiczne mogłyby z łatwością wyeliminować ubóstwo. Jednak wszystkie te łatwe rozwiązania mają tę wspólną cechę, że wymagają porozumienia między istotami ludzkimi. Nie ma prawie żadnych ograniczeń co do tego, co może osiągnąć zjednoczone, spójne społeczeństwo. Dlatego właśnie nadrzędnym kryzysem naszych czasów – poważniejszym niż zapaść ekologiczna, poważniejszym niż zapaść gospodarcza, poważniejszym niż pandemia – jest polaryzacja i fragmentacja społeczeństwa obywatelskiego. Ze spójnością wszystko jest możliwe. Bez niej nic nie jest.”

ŚMIERĆ FESTIWALU >>

O WĘGLU KTÓRY JEST DIAMENTEM

Potrafimy rozwiązywać wiele problemów tysiące razy szybciej niż selekcja naturalna. Teraz, poprzez stworzenie środków do wykonania tych symulacji z dużo większą prędkością, wkraczamy w reżim tak radykalnie różny od naszej ludzkiej przeszłości, jak my ludzie jesteśmy od niższych zwierząt. Vernor Vinge (ur. 2 października 1944 r.) jest informatykiem i autorem science fiction, a także emerytowanym profesorem matematyki na Uniwersytecie […]

PRZEZ ŚWIATŁOWÓD

W ŚWIETLE WYDARZEŃ POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE OD CZASU OGŁOSZENIA „PANDEMII COVID-19”, Z DNIA NA DZIEŃ STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ JASNE, W JAKI SPOSÓB TEN KRYZYS ZDROWIA PUBLICZNEGO JEST WYKORZYSTYWANY DO WPROWADZENIA NOWEGO GLOBALNEGO SYSTEMU TECHNOKRATYCZNEJ KONTROLI POPULACJI I PODPORZĄDKOWANIA SIĘ MU. MUSIMY OBUDZIĆ SIĘ Z NASZEGO OTĘPIENIA I ZIDENTYFIKOWAĆ TO, CO KSZTAŁTUJE SIĘ JAKO NIEWIARYGODNIE DYSTOPIJNA RZECZYWISTOŚĆ.

Zachęcam wszystkich do zastanowienia się, jak za jednym zamachem ta „pandemia” posłużyła jako katalizator do następujących rzeczy:

Przyspieszenie wielostronnego dążenia do stworzenia globalnego aparatu nadzoru i sieci kontroli, w której cyfrowe świadectwa zdrowia powiązane z technologią blockchain będą wykorzystywane jako przykrywka dla biometrycznego identyfikatora każdej zaszczepionej osoby na planecie

Zwiększenie skali przyjęcia technologii blockchain w celu stworzenia globalnej infrastruktury dla Social Impact Investing, umożliwiając globalnym finansistom wykorzystanie zagregowanych danych zebranych dzięki interoperacyjnej księdze głównej blockchain do skutecznego śledzenia wpływu ich inwestycji i interwencji w celu uzyskania zwrotu z inwestycji

COVID, CYBERNETYKA I NOWA NORMALNOŚĆ >>

SĄD

Wszystkie drogi otwarte
Na oścież
Bez klucza

Wszystkie winy
Śmieją się z nas
Pełzających na kolanach
W potrzasku
Zmyślenia

Trąba w którą dmą
Anielskie armie
Unieść potrafi jedynie pył

Zamieć która mija
I znów widać gwiazdy.

PALIWO

Wszyscy to mówią, wszyscy to wiedzą: wojny o ropę będą jutro wojnami o wodę. W rzeczywistości wojny o wodę już się toczą. To podbój, ale najeźdźcy nie zrzucają bomb ani nie desantują żołnierzy. Ci technokraci, którzy podporządkowują biedne kraje podróżują po cywilnemu i wymuszają prywatyzację, albo śmierć. Eduardo Galeano 1940 – 2015

MEGA OGIEŃ

„Kariera Westa jako strażaka zbiegła się w czasie z transformacją w amerykańskim pożarnictwie. W latach następujących po pożarze Nuttall Fire, intensywność i złożoność pożarów wzrosła. Nowe pożary często wydawały się nie do opanowania i z łatwością rozprzestrzeniały się na powierzchnię stu tysięcy akrów lub większą, a ich gaszenie kosztowało miliony dolarów. Grupa naukowców stworzyła termin „megafire”, aby opisać to zjawisko. Megapożary stanowią obecnie coraz większą część całkowitej powierzchni spalanej w Ameryce każdego roku; klimatolodzy przewidują, że liczba dni sprzyjających takim pożarom wzrośnie aż o pięćdziesiąt procent do połowy wieku.”

„Od tego czasu kolumny pyrocumulonimbus, które naukowcy zajmujący się ogniem nazywają pyroCbs, są obserwowane coraz częściej. W 2003 roku, dzikie pożary w Canberze, w Australii, wytworzyły piroCb o energii wystarczającej do wywołania pierwszego udokumentowanego ognistego tornada – kategorii F2, z wiatrem o prędkości ponad stu trzynastu mil na godzinę. W latach 20-tych naukowcy zidentyfikowali piroceby w zachodniej Rosji, Europie, Afryce i Ameryce Południowej, a formacje te są obecnie widziane powyżej koła podbiegunowego. Dwa lata temu, podczas australijskich pożarów Black Summer, osiemnaście pirokeb pojawiło się w ciągu jednego tygodnia, powodując gigantyczne pióropusze dymu rozprzestrzeniające się na półkuli południowej; jeden z takich pióropuszy urósł do szerokości sześciuset dwudziestu mil. „To nas wszystkich zaszokowało” – powiedział Fromm.”

M. R. O’Connor

JAK TO JEST WALCZYĆ Z WIELKIM POŻAREM >>

ZDJĘCIE: W środę, 4 sierpnia 2021 r., pożar Dixie strawił dom przy autostradzie nr 89 w społeczności Greenville w hrabstwie Plumas w Kalifornii. Noah Berger/AP

Źródło: https://updatem.com/the-dixie-fire-has-destroyed-most-of-a-historic-northern-california-town-npr/

POLECAM:

„Oglądamy naszą Ziemię w pełnym negliżu; nie może się nigdzie schować. Patrzymy na nią z kosmosu – tam pozawieszaliśmy nasze oczy. Setki, tysiące oczu. Każde patrzy inaczej, każde mierzy trochę inne światło. W ten sposób potrafimy dokładnie powiedzieć, kiedy w ziemskiej atmosferze dzieje się coś złego. Bez najmniejszych wątpliwości odpowiedzieć na pytania o teraźniejszość i przyszłość naszego błękitnego domu. Tym bardziej szokujący – tym bardziej przygnębiający i przerażający – jest fakt, że najpotężniejszy gatunek zamieszkujący tę planetę tak bardzo ignoruje to, co roje aparatów i urządzeń oraz obsługujący je badacze mają do powiedzenia.”

Szymon Drobniak. „Czarne lato”.

CYFROWE ZBAWIENIE

Przyniesiona przez nowy powszechny kościół nauki i technologii, zrodzona we wnętrznościach sektorów wojskowego i obronnego, transhumanistyczna religia, która obiecuje dostarczyć cuda nieba na ziemi poprzez biotechnologiczne „ulepszenia” i wspomagane obliczeniowo wirtualne rzeczywistości, będzie starała się nadal czerpać zyski ze społeczeństwa trzymanego jako zakładnik w kulturze, która przez tysiąclecia rozwijała patologiczny związek ze śmiercią.

Nic nie może lepiej wyrazić tej rzeczywistości niż zbiorowe szaleństwo rozpętane przez medialną narrację o pandemii, która w szybkim tempie wprowadza technologie niezbędne do funkcjonowania gospodarki opartej na danych, koniecznej do uruchomienia tak zwanej Singularity. Być może tylko słowa wybitnego meksykańskiego autora są bardziej trafne:

Cywilizacja, która zaprzecza śmierci, kończy przez zaprzeczenie życia.

Octavio Paz, Labirynt samotności

TŁUMACZENIE TEKSTU:

ŻYCIE WIECZNE DANYCH NA OŁTARZU KULTU ŚMIERCI TRANSHUMANISTÓW >>

Raul Diego

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Nazywam się Marcin Piniak studiowałem dziennikarstwo i fascynuje mnie aspekt komunikacji, a szczególnie tej jaką nawiązujemy sami z sobą przekierowując uwagę z zewnętrznego świata ku naszej autentycznej naturze. Pisanie jest dla mnie odruchem, czymś niemal biologicznym, czymś co pomaga mi żyć. Jest w swojej esencji drogą duchową i nauką Obecności i Wrażliwości. Ten świat potrzebuje ludzi z wyobraźnią i pasją, którzy mają w sobie tą cudowną ciekawość i życzliwość. Człowiek, który realizuje swój potencjał jest człowiekiem szczęśliwym i to powoduje, że na tym świecie jest mniej cierpienia. To najważniejszy powód dla którego warto to robić.

KONTAKT:
m.piniak@gmail.com

SOCIAL MEDIA: