SUBSKRYBUJ BLOG

Wydaje się bowiem, że piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego włókna naszej istoty, przewleka przez serce, przenika wątrobę. Virginia Woolf PIRACKI SYGNAŁ NA OCEANIE ABSURDU  Piszę na https://piniak.blog/ i zapraszam do subskrypcji newslettera: https://piniak.substack.com/ Gdzie będę się z wami dzielić wszystkim tym co dla mnie ważne…

WYWIAD Z AUTOREM BLOGA

CHAOS JEST STRUKTURĄ ŚWIATA Nazywam to Kulturą Amoku – Punktem Przeciążenia. Jesteśmy w strefie Przejścia. Uwięzieni na styku materii i pustki. Zakleszczeni w słowie, etykiecie, sloganie, oszustwie. Zamknięci w cudzym teatrze. Jednak spektakl dobiega końca. Spektakl traci wiarygodność, kiedy każdy widz uświadamia sobie, że to właśnie On jest na scenie, stając się pośmiewiskiem, karłem, kuglarzem,…

MASZYNA PROFANUM

„Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego debata o zmianach klimatycznych została w takim stopniu zdominowana przez debatę o ekologii z wyłączeniem tak wielu innych problemów wynikających z funkcjonowania społeczeństwa industrialnego – masowego wymierania gatunków, erozji gleby, upadku wielu kultur, zanieczyszczenia oceanów – to moim zdaniem tu właśnie znajdziemy odpowiedź. Zmiany klimatyczne nadają się do opracowania zadań matematycznych…

FOR SALE

„Jesteście jak podróżnik w tym życiu. Nie budujcie zamku, w którym tylko chwilowo odpoczywacie. Nie będziecie tu długo przebywać.„ Chatral Rinpocze

DRZEWA

„Ten, kto wie, że drzewa odczuwają ból i mają pamięć, i że drzewni rodzice żyją razem ze swoimi dziećmi, nie będzie już mógł tak po porostu ich ścinać i siać wśród nich spustoszenia ciężkimi maszynami.” Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew

UJAWNIENIE

„Dobrze przestać być żebrakiem i błagać o jałmużnę. Dobrze odkryć w sobie coś czemu możemy zaufać, coś czego nikt nam nie sprzedał jak kolejnego towaru. Dobrze wrócić do własnego życia do jego surowej i wspierającej postaci, która nie karmi wstydu i poczucia niższości, dobrze odzyskać godność i szacunek do istnienia, cieszyć się z każdej chwili,…

NOWA TEORIA MIŁOŚCI

Jednym z tematów, o których dyskutuję offline, ale jeszcze nie poruszyłem na podcaście, jest automatyzacja związków, a konkretnie seksu. Nie mam na myśli randek online, które zostały już szeroko omówione w innym miejscu, ale raczej wykorzystanie robotycznych lalek seksualnych, bardziej znanych jako sexboty. Choć wciąż jest to stosunkowo nowe zjawisko, to jednak zainteresowanie i wykorzystanie…

CHOROBA „ROZWOJU”

Zamęczamy się na trzy sposoby: wyobrażaniem, wysilaniem i planowaniem. Jak owad w pajęczej sieci – im bardziej się szarpiemy, tym mocniej więźniemy. Njoszul Khen Rinpocze (1932–1999) Dziennikarka śledcza Sarah Berman bada szokujące praktyki NXIVM, kultu prowadzonego przez Keitha Raniere’a. Przez jego organizację przewinęły się tysiące ludzi, w tym znane postaci Hollywood, takie jak córka Lindy…

MAG NA WSPAK

MAG Sło­wo „mag” ety­mo­lo­gicz­nie wy­wo­dzi się od per­skiej na­zwy ka­pła­na Za­ra­tu­stry – Ma­ger Zo­ro­astri­mus. W śre­dnio­wie­czu i re­ne­san­sie mag to po­stać al­che­mi­ka. Ma­go­wie uwa­ża­ni byli w daw­nych wie­kach za oso­by mi­stycz­ne, o nie­prze­cięt­nej czy­sto­ści. Byli też oso­ba­mi uosa­bia­ją­cy­mi we­wnętrz­ną po­trze­bę czło­wie­ka po­ko­nu­ją­ce­go swój zwie­rzę­cy pier­wia­stek. W al­che­mii i dy­wi­na­cji Mag był sym­bo­lem od­wiecz­nej chę­ci pa­no­wa­nia…

CZASY PLEMION

Pirat siedział w Analogu i rozkminiał. Miał czas. Była dopiero 7.30 rano. Kolejny poniedziałek z miliardów poniedziałków na kompletnie zmyślonej rachubie czasu, która jest jak stara planszowa gra w którą gramy, bowiem nikt nie powiedział nam, że być może istnieją inne bardziej rozwojowe gry. Małe gry, które pasują do dużej gry. Okradziono naszą kolektywną świadomość…

POZA SYMULACJĄ

„Świadomi ludzie – do których zaliczają się oczywiście zwykli, niewykształceni, wujkowie, a nawet dzieci – nadal są tym wszystkim zbulwersowani, dzieląc niepokój romantyków, teraz wielokrotnie zwielokrotniony, gdyż na naszych oczach spełniają się najgorsze koszmary autorów dystopii. Puste, przypominające maski twarze robotów i wirtualnych awatarów, bezwzględna logika maszyny, wraz z jej nieubłaganym rozwojem, rosnącym w siłę…

GRY & PROJEKCJE TAMASU

Pośród rosnącej mechanizacji i organizacji technologicznej propaganda jest po prostu środkiem używanym do tego, aby te rzeczy nie były odczuwane jako zbyt opresyjne i aby przekonać człowieka że podporządkowanie jest dla niego łaską. Jacques Ellul WIEDZA WEDYJSKA WYKŁADY >>

FAME 2.0

RANT O TECHNOLOGII Ten rodzaj myślenia, który w końcu zaczynamy myśleć o tym, jak zmienić cele ludzkiej dominacji i nieograniczonego wzrostu na cele związane z ludzką zdolnością adaptacji i długoterminowym przetrwaniem, to przejście od yang do yin, a więc obejmuje akceptację nietrwałości i niedoskonałości, cierpliwość wobec niepewności i prowizorki, przyjaźń z wodą, ciemnością i ziemią….