PODWÓJNE ŻYCIE

Żyjemy podwójnym życiem, cywilizowanym w sprawach naukowych i technicznych, dzikim i prymitywnym w sprawach duszy. To, że nie jesteśmy już świadomi tego, że jesteśmy prymitywni, czyni naszą oswojoną dzikość jeszcze bardziej niebezpieczną.

Hans Von Hentig