DRZEWA

„Ten, kto wie, że drzewa odczuwają ból i mają pamięć, i że drzewni rodzice żyją razem ze swoimi dziećmi, nie będzie już mógł tak po porostu ich ścinać i siać wśród nich spustoszenia ciężkimi maszynami.” Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew

UJAWNIENIE

„Dobrze przestać być żebrakiem i błagać o jałmużnę. Dobrze odkryć w sobie coś czemu możemy zaufać, coś czego nikt nam nie sprzedał jak kolejnego towaru. Dobrze wrócić do własnego życia do jego surowej i wspierającej postaci, która nie karmi wstydu i poczucia niższości, dobrze odzyskać godność i szacunek do istnienia, cieszyć się z każdej chwili,…

NOWA TEORIA MIŁOŚCI

Jednym z tematów, o których dyskutuję offline, ale jeszcze nie poruszyłem na podcaście, jest automatyzacja związków, a konkretnie seksu. Nie mam na myśli randek online, które zostały już szeroko omówione w innym miejscu, ale raczej wykorzystanie robotycznych lalek seksualnych, bardziej znanych jako sexboty. Choć wciąż jest to stosunkowo nowe zjawisko, to jednak zainteresowanie i wykorzystanie…

CHOROBA „ROZWOJU”

Zamęczamy się na trzy sposoby: wyobrażaniem, wysilaniem i planowaniem. Jak owad w pajęczej sieci – im bardziej się szarpiemy, tym mocniej więźniemy. Njoszul Khen Rinpocze (1932–1999) Dziennikarka śledcza Sarah Berman bada szokujące praktyki NXIVM, kultu prowadzonego przez Keitha Raniere’a. Przez jego organizację przewinęły się tysiące ludzi, w tym znane postaci Hollywood, takie jak córka Lindy…

MAG NA WSPAK

MAG Sło­wo „mag” ety­mo­lo­gicz­nie wy­wo­dzi się od per­skiej na­zwy ka­pła­na Za­ra­tu­stry – Ma­ger Zo­ro­astri­mus. W śre­dnio­wie­czu i re­ne­san­sie mag to po­stać al­che­mi­ka. Ma­go­wie uwa­ża­ni byli w daw­nych wie­kach za oso­by mi­stycz­ne, o nie­prze­cięt­nej czy­sto­ści. Byli też oso­ba­mi uosa­bia­ją­cy­mi we­wnętrz­ną po­trze­bę czło­wie­ka po­ko­nu­ją­ce­go swój zwie­rzę­cy pier­wia­stek. W al­che­mii i dy­wi­na­cji Mag był sym­bo­lem od­wiecz­nej chę­ci pa­no­wa­nia…

CZASY PLEMION

Pirat siedział w Analogu i rozkminiał. Miał czas. Była dopiero 7.30 rano. Kolejny poniedziałek z miliardów poniedziałków na kompletnie zmyślonej rachubie czasu, która jest jak stara planszowa gra w którą gramy, bowiem nikt nie powiedział nam, że być może istnieją inne bardziej rozwojowe gry. Małe gry, które pasują do dużej gry. Okradziono naszą kolektywną świadomość…

POZA SYMULACJĄ

„Świadomi ludzie – do których zaliczają się oczywiście zwykli, niewykształceni, wujkowie, a nawet dzieci – nadal są tym wszystkim zbulwersowani, dzieląc niepokój romantyków, teraz wielokrotnie zwielokrotniony, gdyż na naszych oczach spełniają się najgorsze koszmary autorów dystopii. Puste, przypominające maski twarze robotów i wirtualnych awatarów, bezwzględna logika maszyny, wraz z jej nieubłaganym rozwojem, rosnącym w siłę…

GRY & PROJEKCJE TAMASU

Pośród rosnącej mechanizacji i organizacji technologicznej propaganda jest po prostu środkiem używanym do tego, aby te rzeczy nie były odczuwane jako zbyt opresyjne i aby przekonać człowieka że podporządkowanie jest dla niego łaską. Jacques Ellul WIEDZA WEDYJSKA WYKŁADY >>

FAME 2.0

RANT O TECHNOLOGII Ten rodzaj myślenia, który w końcu zaczynamy myśleć o tym, jak zmienić cele ludzkiej dominacji i nieograniczonego wzrostu na cele związane z ludzką zdolnością adaptacji i długoterminowym przetrwaniem, to przejście od yang do yin, a więc obejmuje akceptację nietrwałości i niedoskonałości, cierpliwość wobec niepewności i prowizorki, przyjaźń z wodą, ciemnością i ziemią….

WIDZIEĆ. CZUĆ.

Na chwilę znów mnie załamała dawna trwoga: przypomniały mi się słowa więźnia z pyskiem dzikiego zwierza. Gustav Meyrink „Golem” 𒀭𒀭𒀭 Świadomość wrodziła się w Formę. W zdeprawowaną strukturę, mechaniczny układ. W istocie jednak ta forma jest jedynie iluzją świadomości, podobnie jak oddzielenie i podział, ponieważ wszystko to ostatecznie przecież nie istnieje. Stanowi jedynie myśl skostniałą i…

ODZYSKAĆ SPOKÓJ

Brnąc powoli przez zaspy, odkrył z przyjemnością, że spośród wszystkich sposobów odzyskania spokoju ducha, jakich ostatnio poszukiwał, bezszelestnie padający śnieg jest najelegantszy i najskuteczniejszy. Mark Helprin