WIDZIEĆ. CZUĆ.

Na chwilę znów mnie załamała dawna trwoga: przypomniały mi się słowa więźnia z pyskiem dzikiego zwierza. Gustav Meyrink „Golem” 𒀭𒀭𒀭 Świadomość wrodziła się w Formę. W zdeprawowaną strukturę, mechaniczny układ. W istocie jednak ta forma jest jedynie iluzją świadomości, podobnie jak oddzielenie i podział, ponieważ wszystko to ostatecznie przecież nie istnieje. Stanowi jedynie myśl skostniałą i…

ODZYSKAĆ SPOKÓJ

Brnąc powoli przez zaspy, odkrył z przyjemnością, że spośród wszystkich sposobów odzyskania spokoju ducha, jakich ostatnio poszukiwał, bezszelestnie padający śnieg jest najelegantszy i najskuteczniejszy. Mark Helprin

DROGA DUCHA # 1

„Pierw­szym kro­kiem na na­szej dro­dze ku szczy­towi jest wła­ściwe ro­zu­mie­nie. Bę­dzie to rów­nież krok ostatni. Roz­po­czy­namy wspi­naczkę, gdy uzy­ska­li­śmy już nieco ro­zu­mie­nia, zaś na szczy­cie góry, gdy prze­nik­niemy naj­głęb­sze po­kłady swo­jego umy­słu, ro­zu­mie­nie sta­nie się pełne i do­sko­nałe. Na po­czątku wła­ściwe ro­zu­mie­nie do­ty­czy na­tu­ral­nych praw, które kie­rują na­szym co­dzien­nym ży­ciem. Jedno z naj­waż­niej­szych to prawo…

KAPIT*AŁ

„Ale sięgnijmy głębiej. To, co napędza kapitał do niszczenia planety, to nie jakaś wewnętrzna demoniczna patologia ze strony poszczególnych kapitalistów i menedżerów, ale raczej podstawowa dynamika systemu zysków. To nie tylko kapitał czy kapitaliści spowodowali ten bałagan. To kapitalizm, ze swoją niekończącą się pogonią za nadwyżką wartości i „tanią naturą” – głównie tanimi surowcami, tanimi…

SZUKAJĄC DOMU 

Przed Głupcem manifestuje się Spiralna Ścieżka. To doświadczenie głębi. Potencjał Mądrości. To karta fundamentalna decydująca o całym życiu. To cichy głos – podszept Ducha. Przychodzi do nas w różnym czasie i w różnych miejscach. Glif – Brama. Jest to Przypomnienie o naszej prawdziwej pracy, tym co ma nadrzędne znaczenie w naszym życiu, bowiem może nadać…

AWATAR DWA

„Kontrolowanie oddechu siłą woli nadmiernie go obciąża. Przesadny wzrost przechodzi w rozkład.” Lao Tse „Każde znaczące miejsce ma swój własny daimonion (ducha wspomagającego), który objawia się w sposób doskonały… Duch wyjątkowych miejsc pełen jest kwiatów, ptaków i innych zwierząt, przejawia się w nieskazitelności czynów ludzi tam mieszkających. Góry swą niewymowną doskonałość ukazują w lśnieniu niebieskich…

TEATR DRAMATYCZNY

Freud, w swym najbardziej rewolucyjnym dziele Civilization and its Discontents, podkreśla, co może być najgłębszą sprzecznością cywilizacji. Według Freuda, cywilizacja opiera się przede wszystkim na wyparciu pierwotnym, źródle nieprzejednanego nieszczęścia: przehandlowaniu instynktownej wolności i miłości za pracę i kulturę symboliczną. Tak więc, główna podstawa cywilizacji, udomowienie, jest najgorszą z transakcji, podstawową przyczyną nerwicy. John Zerzan

TA ZIEMIA TO KOŚCI

Szkoła stała się światową religią zmodernizowanego proletariatu i składa daremne obietnice zbawienia biedaków epoką technologiczną. Ivan Illich, Deschooling Society 𒀭𒀭𒀭 Musimy się trochę cofnąć do czasu, kiedy to wszystko nabierało rozpędu smagane batem dystopijnych wizji przez bękarty zrodzone z macicy ignorancji i wypasione bezgotówkowym mlekiem cyfrowych fortun swoich korporacyjnych ojców, których ojcowie dorobili się na…

OSTATNI

UNSEEN SKIES 2021 Dokument Yaara Bou Melhem Unseen Skies bada ewolucję państwowej i korporacyjnej inwigilacji. Jej podróż podąża za Trevorem Paglenem, jednym z najbardziej wizjonerskich artystów XXI wieku, w trakcie jednego z jego najbardziej śmiałych projektów – wystrzelenia w kosmos dzieła sztuki, aby pokazać, że nasze niebo jest czymś więcej niż tylko placem zabaw kompleksu…

EFEKT SETNEJ MAŁPY

Wirtualność: oto ostatni wróg i łupieżca rzeczywistości, wytwarzany przez nią samą jako rodzaj autodestrukcyjnego wirusa. Rzeczywistość padła łupem Rzeczywistości Wirtualnej. To ostateczny wynik procesu rozpoczętego przez abstrakcję rzeczywistości obiektywnej, a kończącego się Rzeczywistością Integralną. Wraz z nadejściem Wirtualności problemu nie stanowią już zaświaty: proces zastępowania świata został zakończony, jego podwajanie sięgnęło granic nieodróżnialności i tożsamości,…