WARTOŚĆ LUDZKIEGO ISTNIENIA

Definicją wolności jest nieskończona wartość ludzkiego istnienia. Definicją zła jest destrukcja wolności. Wszystko co złe, uczy ludzi, że mają ograniczoną wartość.

Jeremy Locke — End of All Evil

Tworzenie ścieżki – wzorca wolności zaczyna się od naszego własnego życia. Swój początek ma w wiedzy i świadomości. Pierwszą rzeczą jest być Przytomnym – Obecnym w tym co się wydarza tu i teraz w tej rzeczywistości. Wolność i kreatywność jest naszym Naturalnym Stanem, wrodzonym potencjałem, który aby ewolucja świadomości mogła postępować musi zostać odkryty i ostatecznie urzeczywistniony w naszym codziennym życiu. Przyzwyczajeni jesteśmy do kultywowania ideologii, wyobrażeń, wyśnionej wersji odłożonej w czasie i tak naprawdę niedostępnej wolności, która stała się pocieszającym mitem, tymczasem żyjemy w świecie, który był i jest przeciwieństwem wolności. Jest więzieniem o zaostrzonym rygorze zgody na wszechobecne zło. To zło ma wiele twarzy i masek.

Jego twarzą jest: KONTROLA, PRZYMUS i PRZEMOC.
Jego maską jest: „PRAWO”, „WOLNOŚĆ” i „BEZPIECZEŃSTWO”.
Jego wyrazem jest: WDRUK, ZAPETLENIE i EKSPLOATACJA.

My istoty czujące (ludzie i zwierzęta, a także cały naturalny świat biologiczny) staliśmy się więźniami PROGRAMU – WDRUKU niszcząc pod jego panowaniem samych siebie i pierwotne święte życie, które jest przejawieniem nieskończonej kreatywności używając jej potencjału w wypaczony i destrukcyjny sposób. Ten Program zdominował nasze umysły i ma naturę Pasożyta, którego żywimy od czasu kiedy naszym życiem zarządza Przemoc, która zaczyna się w naszym własnym umyśle. Dlatego pierwszą i najważniejszą rzeczą jest rozpoznać źródło zła w swoim własnym istnieniu i oczyścić je. Taka jest funkcja „praktyki duchowej” lub Drogi. Ta Pierwotna Droga nie jest oparta na żadnej ideologii, systemie, ponieważ wszystkie one niszczą prawdę i wolność, a zamiast tego tworzą niezliczoną ilość klatek w których jesteśmy zamknięci i zniewoleni. Tak naprawdę do naszej dyspozycji jest nieskończona ilość skutecznych metod, które nasi przodkowie pozostawili nam dowodząc ich skuteczności na własnym przykładzie. Wiele istnień uwolniło się dzięki Pierwotnej Drodze.

Cechą charakterystyczną zniewolonego umysłu jest ograniczanie, tworzenie barier, granic i powtarzalnych ślepych dróg. Cechą charakterystyczną jest szukanie jedynie słusznej tradycji, kraju i kultury i odrzucanie wszystkiego co „obce”. Jest to przymus, którego źródło leży w lęku i strachu w braku rozpoznania, że tak naprawdę nasza świadomość jest nieograniczona, podobnie jak możliwości rozwoju. Przez nieskończone eony czasu to właśnie ten sposób myślenia sprowadził do tego wymiaru tak wiele okrucieństwa i wojny – źródłem tego jest ucieczka przed wolnością. Strach i Lęk. Esencją Przemocy jest strach. Pasożyty o których tutaj mowa żywią się Strachem i Lękiem, to jest ich pokarm. Jeżeli przyjrzymy się tej rzeczywistości ujrzymy to, ujrzymy to na pewno. Póki żyjemy we władaniu Lęku i Strachu niemożliwym jest rozwój i niemożliwym jest oczyszczenie zła, ponieważ nie ma w nas żadnej woli, jesteśmy bezwolni. Jeżeli brak nam woli jesteśmy ofiarami okrutnego systemu, jesteśmy bierni i ulegli, a tym samym podlegamy woli zła, którego stajemy się narzędziem. Ten świat jest w tak rozpaczliwej kondycji, ponieważ istoty stały się zniewolone i bierne, uległe i obojętne.

To bierność jest fundamentem więzienia. Brakuje nam bezpośredniego DOŚWIADCZENIA wolności, brakuje nam MOCY. Moc wynika z doświadczenia wolności w sposób bezpośredni, którego rezultatem jest kreatywność, która tworzy ZMIANĘ. Moc rodzi się z przekroczenia Strachu i przekroczenia Lęku. Jest dotarciem na drugi brzeg ludzkiego potencjału. Jest wyzwoleniem z niemocy.

Pierwotna Droga jest rozwijaniem Mocy. Wymaga mądrości i dyscypliny. Wymaga Wiary – Zaufania w to, że jej źródłem jesteśmy my sami, nikt z zewnątrz i nic z zewnątrz nie może nic za nas zrobić. Musimy TWORZYĆ Drogę. Każda istota ma inną drogę, nie istnieją wspólne drogi, ponieważ każda istota jest wyjątkową w jedyny i niepowtarzalny sposób. Dlatego religia nigdy nie jest prawdziwą drogą. Jest więziennym spacerniakiem, pocieszeniem w zniewoleniu. Nigdy nie prowadzi poza kraty tego więzienia. Jest iluzją wolności. Urojeniem. Religie są konstruktami, które nie są niczym naturalnym, są sztuczne, wymyślone i jałowe z samej swojej natury. Ich źródłem jest Program ich celem jest Zapętlenie nas by ostatecznie żywić tych którzy na nas żerują. To jest okrucieństwo, które udaje duchowość. Najbardziej odżywczy dla Pasożytów pokarm, ponieważ ma najczystszą naturę, którym jest pragnienie wolności. Pierwszy i ostateczny cel Istnienia.

Przez nieskończone okresy niepoliczalnego czasu to pragnienie było niszczone w sposób bezwzględny i najbardziej bestialski, było niszczone w samym zarodku, w samej esencji, ponieważ to pragnienie ostatecznie doprowadzi nas do wolności. Dlatego nie ma nic złego w pragnieniu tak jak sugerują religijne dogmaty. To pierwotne pragnienie jest najważniejsze ze wszystkich pragnień, bo jego rezultatem jest prawdziwe szczęście, którym jest ostateczna Wolność. Jeżeli tracisz to pragnienie, tracisz esencję życia, bowiem wszystko żyje po to by osiągnąć prawdziwą wolność. Taki jest cel ewolucji życia. Nic innego. Jeżeli wciąż masz to pragnienie i jest ono żywe, wciąż obecne – przywołuj je każdego dnia, w każdej godzinie, bo to jest prawdziwe źródło Mocy. Kiedy przestaniesz o tym myśleć będziesz tylko niewolnikiem, tylko narzędziem zła, martwą istotą. Będziesz pokarmem i niczym więcej. Będziesz trawiony i wydalany bez końca w bezsensownym mechanicyzm zapętleniu Gastropolis. Jeżeli masz w sobie pragnienie wolności możesz być pewien, że jesteś autentyczną istotą ludzką, kimś kto już był, kto jest i kto będzie, ponieważ to pragnienie jest nicią, która prowadzi twoje istnienie poprzez kalejdoskop doświadczeń – odkrycia Pierwotnego Stanu Wolności, którego nic i nikt nie może uwarunkować i zniewolić. To jest fundamentalna różnica pomiędzy Drogą Mocy a religią – prawdziwe doświadczenie, coś konkretnego zamiast kolejnej obietnicy. Kiedy wiesz nie musisz wierzyć, niemożliwym wówczas jest manipulowanie strachem i lękiem. Niemożliwym jest bycie zależnym od jakiejkolwiek siły poza tobą samym. Niemożliwym jest być niewolnikiem, ponieważ niewolnikiem jest ten który nie wie, nie ma bezpośredniego doświadczenia wolności.

Wolność nie boi się śmierci ponieważ jest esencją Miłości.
Wolność nie boi się cierpienia ponieważ je rozumie.
Wolność nie boi się niczego, ponieważ nie ma w niej Strachu i Lęku.
Dlatego nazwana jest Wolnością.

To nie jest slogan. To jest Prawda.
Dlatego przynosi Wyzwolenie.