TRIUMF ILUZJI

Omamienie. Pycha. Poczucie winy i wstydu. Przyczyna. Stan. Konsekwencje. Coraz bardziej żyjemy w światach równoległych, w alternatywnych rzeczywistościach. Iluzje percepcji, przekonań, omamy wyczarowane z czarnej skrzynki umysłu – świadomości magazynującej. Uwikłanie w „logiczne” ciągi myślowe, tworzenie map orientacyjnych. Mechanizm przetrwania i migające natarczywe światło alarmowe, które dzień po dniu trzeba ignorować. Kiedyś jeszcze na studiach…