POZA KULTEM

„Trze­cim łań­cu­chem jest „po­le­ga­nie na za­sa­dach mo­ral­nych i prak­ty­kach re­li­gij­nych jako ce­lach sa­mych w so­bie”. Wie­le moż­na o tym po­wie­dzieć; ale naj­waż­niej­sze jest to, że tym, co two­rzy ten łań­cuch, jest owa za­leż­ność. San­skryc­ki ter­min to śi­law­ra­ta pa­ra­mar­sza, co wcze­śni tłu­ma­cze cza­sem od­da­wa­li jako „po­le­ga­nie na ry­tu­ałach i ce­re­mo­niach”. Jed­nak w isto­cie nie ma to nic wspól­ne­go z ry­tu­ała­mi i…

ANRTA

W naturze nie mogą istnieć sprzeczności, więc rozum i serce muszą się kiedyś zjed­no­czyć. Celem tego dzieła, jest wska­za­nie płasz­czy­zny po­ro­zu­mie­nia oraz po­ucze­nie, gdzie i jak ro­zum wspar­ty in­tu­icją ser­ca głę­biej do­trzeć może do ta­jem­nic bytu; jak ser­ce wspar­te ro­zu­mem uchro­nio­ne może być od po­my­łek; jak każ­de z nich może mieć wła­sne pole dzia­ła­nia, aby nie za­da­wać so­bie…

CICHY GŁOS

Kiedy czytasz te słowa, Era Informacyjna eksploduje… wewnątrz i wokół ciebie — razem z Pociskami Dezinformacji i bombami Propagandy bezwzględnej Informacyjnej Wojny. Tradycyjnie, wojna toczyła się o terytorium i korzyści ekonomiczne. Wojny Informacyjne są toczone o zdobywanie terytoriów właściwych dla Ery Informacyjnej, np. dla samego ludzkiego umysłu… W szczególności jest to zdolność wyobraźni, która jest…

KONTENT

Tweetuję, dlatego całe moje życie skurczyło się do 140-znakowych fragmentów natychmiastowego wydarzenia oraz wstępnie przetrawionej gnomicznej mądrości i przekleństw. Neil Gaiman ANALIZA DZIAŁALNOŚCI NITROZYNIAKA >>

BUDŻET

W tym tygodniu w odcinku „The Watchdog”, Lowkey dołącza do weterana dziennikarstwa Johna Pilgera, który dzieli się swoją opinią na temat postaci politycznych od lidera Partii Pracy w Wielkiej Brytanii Keira Starmera, założyciela Wikileaks Juliana Assange’a i wenezuelskiego rewolucjonisty Hugo Chaveza oraz ujawnia prawdę o naszym systemie politycznym i jego uzależnieniu od wojny. Pilger rozpoczyna…

NATURALNA OBECNOŚĆ – ZIMA

Spośród krajobrazów, które głęboko się w mym umyśle wyryły, żadne nie przewyższają wspaniałością krajobrazu pierwotnych lasów, nietkniętych ludzką ręką – czy to lasów Brazylii, gdzie panują siły życia, czy lasów Ziemi Ognistej, w których przeważa śmierć i rozkład. Jedne i drugie są świątyniami wypełnionymi tworami Boga Natury i nie ma nikogo, kto znalazłszy się w…

ODWIECZNE ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

„Tu oczy­wi­ście wy­ła­nia się pro­blem: je­że­li nie ma po­mo­cy, to czym je­ste­śmy my? Ni­czym? Czyż nie sta­ra­my się osią­gnąć cze­goś wyż­sze­go? Co jest tą wyż­szą rze­czą? Czym, na przy­kład, jest stan Bud­dy? Czym jest oświe­ce­nie? Czy jest to po pro­stu nic, czy ma ja­kieś zna­cze­nie? Oba­wiam się,że nie­ste­ty nie je­stem upo­waż­nio­ny, żeby na to od­po­wie­dzieć….

TRZECIA SIŁA

Musimy podążać za trzecią siłą… pozytyw jest użyteczny, spełnia swoje zadanie; negatyw jest użyteczny, ale potrzebujemy trzeciej siły, siły neutralizującej. Trzecia rozwiązuje walkę między przeciwieństwami, skacze ku syntezie. Trzecia siła jest siłą neutralizującą, trzecia jest siłą głęboko wewnętrzną, prowadzi nas w kierunku Istoty…Potrzebujemy samopoznania, aby poznać siebie i odkryć w sobie to, co jest prawdą……

KU PRZEBUDZENIU

Labirynt jest już dokładnie poznany, musimy tylko trzymać się nici, podążając drogą bohatera. I tam, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć obrzydliwość, znajdziemy boga, tam, gdzie spodziewaliśmy się zabić kogoś, zabijemy siebie, tam, gdzie spodziewaliśmy się wyjść na zewnątrz, dojdziemy do sedna naszej własnej egzystencji, tam, gdzie spodziewaliśmy się być sami, będziemy z całym światem. J. Campbell,…

BLACK PIĄTUNIO

Minione czasy zawsze ze mną są tuW marszu doświadczeń dług właśnie odebrać chcą swój PROBLEM 2040 Jean Leon Gerome Ferris „The First Thanksgiving” Zazwyczaj w piątki cywilizowany świat schodzi do poziomu komórkowego. Mało ozdobiony pantofelek zagubiony przez królewnę na balu – gdzie jest wszystko na „p” i znacznie więcej. Urodzinowy tort dla pana prezydenta. Barbie…

OTWARTA DROGA

Zasłona istnieje między światem powyżej, a sferami, które są poniżej; i cień powstał pod zasłoną. Część cienia stała się materią i została odrzucona. A to, co stworzyła Sophia, stało się produktem w materii, jak poroniony płód. The Hypostasis of the Archons, 94: 5 – 15 Dlaczego piracki symbol? Ponieważ jest to symbol pierwotny i uniwersalny,…

BLACKOUT CHALLENGE

W sposób dość naturalny stworzyliśmy ideę postępu, która celebruje ten rozwój, oraz narrację przeznaczenia, która przewiduje jego niekończącą się kontynuację. Jej przyszłość to taka, w której coraz pełniej integrujemy technologię z naszymi ciałami, aż staniemy się czymś więcej niż tylko ciałami. To taka, w której tak bardzo zanurzamy się w reprezentacji, że rzeczywistość wirtualna staje…

KRYSZTAŁY

W analogowym podziemiu wołają na mnie Pirat. Jestem hakerem paradygmatów, oznacza to, że zajmuję się łamaniem kodów zaprogramowanej sztucznej świadomości, która zdominowała życie na tej planecie – więzieniu. Jeżeli tego nie widzisz oznacza to, że jesteś portalem organicznym. Oznacza to, że bardziej niż kimś jesteś czymś. Oznacza to, że ty nie żyjesz. Ty symulujesz. Ty…

WISŁA

W końcu wszystkie rzeczy łączą się w jedną, a przez nią płynie rzeka. Rzeka została przecięta przez wielki potop świata i płynie po skałach z podziemi czasu. Na niektórych skałach są ponadczasowe krople deszczu. Pod skałami są słowa, a niektóre z nich są ich. Jestem nawiedzany przez wody. Norman Maclean, „A River Runs Through It…