INNA PODRÓŻ

„W połowie XX wieku do świata zachodniego gwałtownie wdarły się dwie niezwykłe molekuły, dwa organiczne związki cechujące się uderzająco bliźniaczym podobieństwem. W późniejszym czasie zmieniły one bieg społecznej, politycznej i kulturowej historii, a także osobiste historie milionów ludzi, którzy zdecydowali się wprowadzić je do swoich mózgów. Tak się złożyło, że odkrycie tych rewolucyjnych substancji chemicznych zbiegło się w czasie…

NOWA NORMA

„Delegitymizacja państwa”… niech ten język wsiąknie na chwilę. Oznacza to, że każdy, kogo władze New Normal uznają za „delegitymizującego państwo”, może zostać aresztowany i oskarżony jako „przestępca polityczny”. Nie byłem do końca pewien, co oznacza „delegitymizowanie”, więc sprawdziłem to słowo i definicja, którą znalazłem, to „pomniejszanie lub niszczenie prawomocności, prestiżu lub autorytetu” czegoś lub kogoś,…

PARADOKS I POCZĄTKI CYWILIZACJI

„Ostatecznie jedynym przesłaniem, jakie maszyna może sobie przekazać – które może mieć sens dla maszyny tworzącej własne programy lub próbującej zrozumieć samą siebie za pomocą siebie – jest „rozszerzaj, broń i unikaj śmierci”. I to jest oczywiście to, co jaźń i grupy, w których się skupiła dla iluzorycznego bezpieczeństwa i władzy, robi od czasu, gdy…

122 DZIEŃ INWAZJI

W gęstym nocnym niebie widzę wybite od kul dziury. Tam jest światło. To samo, które patrzyło na mnie przez twoje zgaszone źrenice. Unicestwiono niezliczoną ilość wszechświatów na tej ziemi. Istnień, które wciąż będą wracać bez końca szukając zadośćuczynienia. W wiecznym uścisku kat – ofiara, tańczą swój krwawy taniec, co chwila gubiąc tropy i ślady. Zwierzęcy…

ZATRZYMAĆ SIĘ

Uciekamy, jednak doprawdy nie wiadomo przed czym. Spieszymy jednak nie wiadomo za czym. Jakby coś żyło za nas, coś co nas pożera. Jest zimne i funkcjonalne. Każdego dnia tworzymy ten świat z marzeń i wspomnień. Musimy być zajęci, by przestrzeń nie mogła nic powiedzieć, otworzyć się i zaprosić nas do środka. Przyzwolić na wytchnienie. W…

WYJŚCIE Z KASYNA

Nie jesteś winien posłuszeństwa ani narodom, ani prawu. Jesteś istotą o nieskończonej wartości i w pełni zdolną do ucieczki od niewoli zła. Kiedy będziesz czuł się zmuszony, by nie mówić, mów. Kiedy będziesz uciskany przez prawo, obejdź je. Kiedy przemoc ci zagraża, zniszcz ją. Jeremy Locke. „Koniec wszelkiego zła”.

ZŁUDZENIE KONTROLI

Usytuowanie czynnika kontrolującego wewnątrz było de facto przypieczętowaniem tego, co się stało – tego, że obywacie się bez Boga. Ale żyjecie nowym i jeszcze szkodliwszym złudzeniem. Złudzeniem posiadania kontroli. Thomas Pynchon „Tęcza Grawitacji”

RELACJE Z ROBOTAMI

„— Czy ktoś z państwa zechciałby zainicjować działanie nowego komputerowego systemu Ultronic, zadając mu pierwsze pytanie? — zaproponował Główny Konstruktor. Wszyscy milczeli, nikt nie chciał zaryzykować, że wyjdzie na głupca, zwłaszcza w obecności tylu znakomitych gości i Nowej Wszechwiedzy. Cisza przedłużała się. — Z pewnością ktoś się odważy — zaapelował Główny Konstruktor, ale w dalszym ciągu brakowało ochotników. Goście zdawali…

TOPNIENIE CZASU

Wszystkie fotografie są memento mori. Zrobić zdjęcie to uczestniczyć w śmiertelności, wrażliwości, zmienności innej osoby (lub rzeczy). Właśnie poprzez wycinanie i zamrażanie tej chwili wszystkie fotografie świadczą o nieubłaganym topnieniu czasu. Susan Sontag