Rozwiązanie globalnego kryzysu ekologicznego, z którym mamy dziś do czynienia, zależy w znacznie mniejszym stopniu od rozpowszechniania nowych informacji, niż od ponownego pojawienia się w świadomości starych idei. Pierwotne idee lub idee plemienne, pokrewieństwo, solidarność, wspólnota, demokracja bezpośrednia, różnorodność, harmonia z naturą stanowią ramy lub fundament każdego racjonalnego lub zdrowego społeczeństwa. Dzisiaj te pierwotne idee,…

TECHNO-FIX

Kiedy cały świat zostanie zglobalizowany, będziesz mógł podpalić wszystko jedną zapałką. René Girard

ZA MUNDUREM TRUPY SZNUREM

Słowo „wojna” pojawia się w mediach ze zwiększoną częstotliwością. Daje się odczuć jakieś niezdrowe wzbudzenie, rozglądanie się za wrogiem i awanturą. Mam wrażenie, że tak właśnie oswaja się ludzi z wojną. Że wprowadziwszy stan wojny w ich emocjach i myślach, wywołuje się przy tym odczucie nieuchronności. Problem w tym, że dla dużej części moich bliźnich…

PLAGIAT

Plagiat – to podstawa wszystkich literatur, z wyjątkiem pierwszej, której zresztą nikt nie zna. Jean Giraudoux francuski powieściopisarz i dramaturg 1882 – 1944

LALKA

Usytuowanie czynnika kontrolującego wewnątrz było de facto przypieczętowaniem tego, co się stało – tego, że obywacie się bez Boga. Ale żyjecie nowym i jeszcze szkodliwszym złudzeniem. Złudzeniem posiadania kontroli. Thomas Pynchon „Tęcza Grawitacji”

PALIWO

Wszyscy to mówią, wszyscy to wiedzą: wojny o ropę będą jutro wojnami o wodę. W rzeczywistości wojny o wodę już się toczą. To podbój, ale najeźdźcy nie zrzucają bomb ani nie desantują żołnierzy. Ci technokraci, którzy podporządkowują biedne kraje podróżują po cywilnemu i wymuszają prywatyzację, albo śmierć. Eduardo Galeano 1940 – 2015

ZADUMA

Dziś dzień zmarłych. Dzień zadumy nad tym co odchodzi. Człowiek chce mieć poczucie, że to co robi, to kim jest ma znaczenie. Szukamy spokoju i oddechu w tym rozpędzonym coraz bardziej szalonym świecie. Nie czuć lęku. Zaufać temu co przychodzi i temu co odchodzi. Dać temu światu coś dobrego i prawdziwego, coś co nie jest…

PODWÓJNE ŻYCIE

Żyjemy podwójnym życiem, cywilizowanym w sprawach naukowych i technicznych, dzikim i prymitywnym w sprawach duszy. To, że nie jesteśmy już świadomi tego, że jesteśmy prymitywni, czyni naszą oswojoną dzikość jeszcze bardziej niebezpieczną. Hans Von Hentig

NACJONALIZM

Patriotyzm jest żywym poczuciem zbiorowej odpowiedzialności. Nacjonalizm jest głupim kogutem piejącym na swojej kupie gnoju. Richard Aldington (właśc. Edward Godfree Aldington; 1892–1962) – angielski pisarz.

CHOROBA MYŚLENIA

Myślenie stało się chorobą. Choroba to coś, co pojawia się, ilekroć następuje zachwianie równowagi. Weźmy choćby taki przykład: nic w tym złego, że komórki w żywym ciele dzielą się i mnożą, lecz gdy proces ten trwa bez względu na to, co się dzieje z całym organizmem, następuje nadmierny rozrost komórek i dochodzi do patologii. Zauważ:…