122 DZIEŃ INWAZJI

W gęstym nocnym niebie widzę wybite od kul dziury. Tam jest światło. To samo, które patrzyło na mnie przez twoje zgaszone źrenice. Unicestwiono niezliczoną ilość wszechświatów na tej ziemi. Istnień, które wciąż będą wracać bez końca szukając zadośćuczynienia. W wiecznym uścisku kat – ofiara, tańczą swój krwawy taniec, co chwila gubiąc tropy i ślady. Zwierzęcy…

ZATRZYMAĆ SIĘ

Uciekamy, jednak doprawdy nie wiadomo przed czym. Spieszymy jednak nie wiadomo za czym. Jakby coś żyło za nas, coś co nas pożera. Jest zimne i funkcjonalne. Każdego dnia tworzymy ten świat z marzeń i wspomnień. Musimy być zajęci, by przestrzeń nie mogła nic powiedzieć, otworzyć się i zaprosić nas do środka. Przyzwolić na wytchnienie. W…

ZŁUDZENIE KONTROLI

Usytuowanie czynnika kontrolującego wewnątrz było de facto przypieczętowaniem tego, co się stało – tego, że obywacie się bez Boga. Ale żyjecie nowym i jeszcze szkodliwszym złudzeniem. Złudzeniem posiadania kontroli. Thomas Pynchon „Tęcza Grawitacji”

TOPNIENIE CZASU

Wszystkie fotografie są memento mori. Zrobić zdjęcie to uczestniczyć w śmiertelności, wrażliwości, zmienności innej osoby (lub rzeczy). Właśnie poprzez wycinanie i zamrażanie tej chwili wszystkie fotografie świadczą o nieubłaganym topnieniu czasu. Susan Sontag

OPOWIEŚĆ O WODZIE

A tak zwany prawdziwy świat nie zniechęci cię do działania na domyślnych ustawieniach, ponieważ tak zwany prawdziwy świat ludzi, pieniędzy i władzy wesoło szumi w kłębowisku strachu, gniewu, frustracji, pożądania i kultu samego siebie. Nasza obecna kultura okiełznała te siły w sposób, który przyniósł niezwykłe bogactwo, komfort i wolność osobistą. Wolność do bycia panami naszych…

Rozwiązanie globalnego kryzysu ekologicznego, z którym mamy dziś do czynienia, zależy w znacznie mniejszym stopniu od rozpowszechniania nowych informacji, niż od ponownego pojawienia się w świadomości starych idei. Pierwotne idee lub idee plemienne, pokrewieństwo, solidarność, wspólnota, demokracja bezpośrednia, różnorodność, harmonia z naturą stanowią ramy lub fundament każdego racjonalnego lub zdrowego społeczeństwa. Dzisiaj te pierwotne idee,…

TECHNO-FIX

Kiedy cały świat zostanie zglobalizowany, będziesz mógł podpalić wszystko jedną zapałką. René Girard

ZA MUNDUREM TRUPY SZNUREM

Słowo „wojna” pojawia się w mediach ze zwiększoną częstotliwością. Daje się odczuć jakieś niezdrowe wzbudzenie, rozglądanie się za wrogiem i awanturą. Mam wrażenie, że tak właśnie oswaja się ludzi z wojną. Że wprowadziwszy stan wojny w ich emocjach i myślach, wywołuje się przy tym odczucie nieuchronności. Problem w tym, że dla dużej części moich bliźnich…

PLAGIAT

Plagiat – to podstawa wszystkich literatur, z wyjątkiem pierwszej, której zresztą nikt nie zna. Jean Giraudoux francuski powieściopisarz i dramaturg 1882 – 1944

LALKA

Usytuowanie czynnika kontrolującego wewnątrz było de facto przypieczętowaniem tego, co się stało – tego, że obywacie się bez Boga. Ale żyjecie nowym i jeszcze szkodliwszym złudzeniem. Złudzeniem posiadania kontroli. Thomas Pynchon „Tęcza Grawitacji”

PALIWO

Wszyscy to mówią, wszyscy to wiedzą: wojny o ropę będą jutro wojnami o wodę. W rzeczywistości wojny o wodę już się toczą. To podbój, ale najeźdźcy nie zrzucają bomb ani nie desantują żołnierzy. Ci technokraci, którzy podporządkowują biedne kraje podróżują po cywilnemu i wymuszają prywatyzację, albo śmierć. Eduardo Galeano 1940 – 2015

ZADUMA

Dziś dzień zmarłych. Dzień zadumy nad tym co odchodzi. Człowiek chce mieć poczucie, że to co robi, to kim jest ma znaczenie. Szukamy spokoju i oddechu w tym rozpędzonym coraz bardziej szalonym świecie. Nie czuć lęku. Zaufać temu co przychodzi i temu co odchodzi. Dać temu światu coś dobrego i prawdziwego, coś co nie jest…

PODWÓJNE ŻYCIE

Żyjemy podwójnym życiem, cywilizowanym w sprawach naukowych i technicznych, dzikim i prymitywnym w sprawach duszy. To, że nie jesteśmy już świadomi tego, że jesteśmy prymitywni, czyni naszą oswojoną dzikość jeszcze bardziej niebezpieczną. Hans Von Hentig