NIETRWAŁOŚĆ

Dlatego sama nietrwałość trawy i drzewa, zarośli i lasu jest naturą Buddy. Sama nietrwałość ludzi i rzeczy, ciała i umysłu to natura Buddy. Natura i ziemie, góry i rzeki są nietrwałe, ponieważ są naturą Buddy. Najwyższym i całkowitym oświeceniem, ponieważ jest nietrwała, jest natura Buddy. Dōgen Zenji WIĘCEJ:

STRAŻNIK RZEKI

A rzeka płynęła bardzo powoli, bo wcale jej się nie śpieszyło, aby dostać się tam, dokąd wiedziała, że i tak zdąży. Alan Alexander Milne

UKOJENIE

„Dlaczego ludzie szarpią się ze światem? A może sądzisz, że łatwiej byłoby popłynąć z prądem? Ale w takim podejściu nie ma za grosz emocji i może przyprawić o depresję. Jedyną ścieżką prowadzącą do prawdziwego uszczęśliwienia umysłu jest nibbidā. Ukojenie i spokój są konsekwencją faktu, że wszystko wokół znika.” Ajahn Brahm. „Buddyjska sztuka znikania. Jak wznieść się ponad problemy”.

122 DZIEŃ INWAZJI

W gęstym nocnym niebie widzę wybite od kul dziury. Tam jest światło. To samo, które patrzyło na mnie przez twoje zgaszone źrenice. Unicestwiono niezliczoną ilość wszechświatów na tej ziemi. Istnień, które wciąż będą wracać bez końca szukając zadośćuczynienia. W wiecznym uścisku kat – ofiara, tańczą swój krwawy taniec, co chwila gubiąc tropy i ślady. Zwierzęcy…

ZATRZYMAĆ SIĘ

Uciekamy, jednak doprawdy nie wiadomo przed czym. Spieszymy jednak nie wiadomo za czym. Jakby coś żyło za nas, coś co nas pożera. Jest zimne i funkcjonalne. Każdego dnia tworzymy ten świat z marzeń i wspomnień. Musimy być zajęci, by przestrzeń nie mogła nic powiedzieć, otworzyć się i zaprosić nas do środka. Przyzwolić na wytchnienie. W…

ZŁUDZENIE KONTROLI

Usytuowanie czynnika kontrolującego wewnątrz było de facto przypieczętowaniem tego, co się stało – tego, że obywacie się bez Boga. Ale żyjecie nowym i jeszcze szkodliwszym złudzeniem. Złudzeniem posiadania kontroli. Thomas Pynchon „Tęcza Grawitacji”

TOPNIENIE CZASU

Wszystkie fotografie są memento mori. Zrobić zdjęcie to uczestniczyć w śmiertelności, wrażliwości, zmienności innej osoby (lub rzeczy). Właśnie poprzez wycinanie i zamrażanie tej chwili wszystkie fotografie świadczą o nieubłaganym topnieniu czasu. Susan Sontag

OPOWIEŚĆ O WODZIE

A tak zwany prawdziwy świat nie zniechęci cię do działania na domyślnych ustawieniach, ponieważ tak zwany prawdziwy świat ludzi, pieniędzy i władzy wesoło szumi w kłębowisku strachu, gniewu, frustracji, pożądania i kultu samego siebie. Nasza obecna kultura okiełznała te siły w sposób, który przyniósł niezwykłe bogactwo, komfort i wolność osobistą. Wolność do bycia panami naszych…

Rozwiązanie globalnego kryzysu ekologicznego, z którym mamy dziś do czynienia, zależy w znacznie mniejszym stopniu od rozpowszechniania nowych informacji, niż od ponownego pojawienia się w świadomości starych idei. Pierwotne idee lub idee plemienne, pokrewieństwo, solidarność, wspólnota, demokracja bezpośrednia, różnorodność, harmonia z naturą stanowią ramy lub fundament każdego racjonalnego lub zdrowego społeczeństwa. Dzisiaj te pierwotne idee,…

TECHNO-FIX

Kiedy cały świat zostanie zglobalizowany, będziesz mógł podpalić wszystko jedną zapałką. René Girard

ZA MUNDUREM TRUPY SZNUREM

Słowo „wojna” pojawia się w mediach ze zwiększoną częstotliwością. Daje się odczuć jakieś niezdrowe wzbudzenie, rozglądanie się za wrogiem i awanturą. Mam wrażenie, że tak właśnie oswaja się ludzi z wojną. Że wprowadziwszy stan wojny w ich emocjach i myślach, wywołuje się przy tym odczucie nieuchronności. Problem w tym, że dla dużej części moich bliźnich…