INNA PODRÓŻ

„W połowie XX wieku do świata zachodniego gwałtownie wdarły się dwie niezwykłe molekuły, dwa organiczne związki cechujące się uderzająco bliźniaczym podobieństwem. W późniejszym czasie zmieniły one bieg społecznej, politycznej i kulturowej historii, a także osobiste historie milionów ludzi, którzy zdecydowali się wprowadzić je do swoich mózgów. Tak się złożyło, że odkrycie tych rewolucyjnych substancji chemicznych zbiegło się w czasie…

NOWA NORMA

„Delegitymizacja państwa”… niech ten język wsiąknie na chwilę. Oznacza to, że każdy, kogo władze New Normal uznają za „delegitymizującego państwo”, może zostać aresztowany i oskarżony jako „przestępca polityczny”. Nie byłem do końca pewien, co oznacza „delegitymizowanie”, więc sprawdziłem to słowo i definicja, którą znalazłem, to „pomniejszanie lub niszczenie prawomocności, prestiżu lub autorytetu” czegoś lub kogoś,…

PARADOKS I POCZĄTKI CYWILIZACJI

„Ostatecznie jedynym przesłaniem, jakie maszyna może sobie przekazać – które może mieć sens dla maszyny tworzącej własne programy lub próbującej zrozumieć samą siebie za pomocą siebie – jest „rozszerzaj, broń i unikaj śmierci”. I to jest oczywiście to, co jaźń i grupy, w których się skupiła dla iluzorycznego bezpieczeństwa i władzy, robi od czasu, gdy…

WYJŚCIE Z KASYNA

Nie jesteś winien posłuszeństwa ani narodom, ani prawu. Jesteś istotą o nieskończonej wartości i w pełni zdolną do ucieczki od niewoli zła. Kiedy będziesz czuł się zmuszony, by nie mówić, mów. Kiedy będziesz uciskany przez prawo, obejdź je. Kiedy przemoc ci zagraża, zniszcz ją. Jeremy Locke. „Koniec wszelkiego zła”.

RELACJE Z ROBOTAMI

„— Czy ktoś z państwa zechciałby zainicjować działanie nowego komputerowego systemu Ultronic, zadając mu pierwsze pytanie? — zaproponował Główny Konstruktor. Wszyscy milczeli, nikt nie chciał zaryzykować, że wyjdzie na głupca, zwłaszcza w obecności tylu znakomitych gości i Nowej Wszechwiedzy. Cisza przedłużała się. — Z pewnością ktoś się odważy — zaapelował Główny Konstruktor, ale w dalszym ciągu brakowało ochotników. Goście zdawali…

UTOPIA 2030

Zapraszam do subskrypcji newslettera: https://piniak.substack.com/ Gdzie będę się z wami dzielić wszystkim tym co dla mnie ważne od tekstów, podcasty, tłumaczenia i inspiracje. Będzie o mediach, kuchni, technologii, duchowości i życiu.

SAKRAMENT

NIE WYSSALIŚCIE RDZENIA. TO JEST PAMIĘĆ. Od teraz jest w stanie bezlitosnej paniki. Takie uczucie kosmicznej paniki jest zasadnicze w stosunku do każdego ludzkiego umysłu. Zaprawdę, wygląda na to, że rasa zginie wtedy, kiedy efektywne zachowanie życia i jego kontynuacja są wykluczone, a cała uwaga jednostki jest poświęcona wytrzymywaniu lub transformacji katastrofalnego napięcia wewnątrz. Tragedia…

SYMULACYJNA GRA ROZWOJOWA # 1

Zaczynam od siebie. Od tego kim jestem, gdzie jestem i z jakim skutkiem. To jest podstawa tego co nazywamy życiem. Od tego rozpoczyna się cała gra. Nasz udział w tej grze. Systemem operacyjnym jest prawo przyczyny i skutku, akcji i reakcji, działań i konsekwencji. Jestem zdania, że przychodzimy na ten świat, rodząc się w tej…

WRÓCIĆ

Wśród wielu ogromnych zalet skutecznych maszyn automatycznych jest ta, że są one w pełni zabezpieczone przed błędem. Za każdy zysk trzeba jednak zapłacić. Automatyczna maszyna jest całkowicie zabezpieczona przed błędem, ale jest również całkowicie zabezpieczona przed łaską. Człowiek nadzorujący taką maszynę jest niewrażliwy na wszelkiego rodzaju inspirację estetyczną – niezależnie od tego czy jest ona…

TECHNATE

„Wierzę, że im więcej świadomych poszczególnych osób, tym bardziej świadome społeczeństwo, podejmujące takie decyzje, dzięki którym poprawia się jakość naszego życia. To właśnie od naszej świadomości na temat tego, jak radykalnie technologia zmienia się dziś z pojedynczych narzędzi w skomplikowany, autonomiczny system decydujący o kształcie demokracji, relacji międzyludzkich i bezpieczeństwie narodowym, i od świadomości, jakie mechanizmy tym systemem rządzą, zależy…