SZUKAJĄC DOMU 

Przed Głupcem manifestuje się Spiralna Ścieżka. To doświadczenie głębi. Potencjał Mądrości. To karta fundamentalna decydująca o całym życiu. To cichy głos – podszept Ducha. Przychodzi do nas w różnym czasie i w różnych miejscach. Glif – Brama. Jest to Przypomnienie o naszej prawdziwej pracy, tym co ma nadrzędne znaczenie w naszym życiu, bowiem może nadać…

AWATAR DWA

„Kontrolowanie oddechu siłą woli nadmiernie go obciąża. Przesadny wzrost przechodzi w rozkład.” Lao Tse „Każde znaczące miejsce ma swój własny daimonion (ducha wspomagającego), który objawia się w sposób doskonały… Duch wyjątkowych miejsc pełen jest kwiatów, ptaków i innych zwierząt, przejawia się w nieskazitelności czynów ludzi tam mieszkających. Góry swą niewymowną doskonałość ukazują w lśnieniu niebieskich…

OSTATNI

UNSEEN SKIES 2021 Dokument Yaara Bou Melhem Unseen Skies bada ewolucję państwowej i korporacyjnej inwigilacji. Jej podróż podąża za Trevorem Paglenem, jednym z najbardziej wizjonerskich artystów XXI wieku, w trakcie jednego z jego najbardziej śmiałych projektów – wystrzelenia w kosmos dzieła sztuki, aby pokazać, że nasze niebo jest czymś więcej niż tylko placem zabaw kompleksu…

OD KUCHNI

– Stary, to byłoby dziwne pracować w restauracji i nie stracić całkowicie rozumu. Sydney Adamu Trailer: https://youtu.be/y-cqqAJIXhs Nie wiem jak wy, ale ja mam takie doświadczenie, że kuchnia od zawsze była miejscem magicznym. To tam odbywały się interesujące rozmowy i wywody, dywagacje i spekulacje filozoficzne – kiedy imprezy dobiegały już finału, śpiący szli spać, a…

POZA KULTEM

„Trze­cim łań­cu­chem jest „po­le­ga­nie na za­sa­dach mo­ral­nych i prak­ty­kach re­li­gij­nych jako ce­lach sa­mych w so­bie”. Wie­le moż­na o tym po­wie­dzieć; ale naj­waż­niej­sze jest to, że tym, co two­rzy ten łań­cuch, jest owa za­leż­ność. San­skryc­ki ter­min to śi­law­ra­ta pa­ra­mar­sza, co wcze­śni tłu­ma­cze cza­sem od­da­wa­li jako „po­le­ga­nie na ry­tu­ałach i ce­re­mo­niach”. Jed­nak w isto­cie nie ma to nic wspól­ne­go z ry­tu­ała­mi i…

KONTENT

Tweetuję, dlatego całe moje życie skurczyło się do 140-znakowych fragmentów natychmiastowego wydarzenia oraz wstępnie przetrawionej gnomicznej mądrości i przekleństw. Neil Gaiman ANALIZA DZIAŁALNOŚCI NITROZYNIAKA >>

BUDŻET

W tym tygodniu w odcinku „The Watchdog”, Lowkey dołącza do weterana dziennikarstwa Johna Pilgera, który dzieli się swoją opinią na temat postaci politycznych od lidera Partii Pracy w Wielkiej Brytanii Keira Starmera, założyciela Wikileaks Juliana Assange’a i wenezuelskiego rewolucjonisty Hugo Chaveza oraz ujawnia prawdę o naszym systemie politycznym i jego uzależnieniu od wojny. Pilger rozpoczyna…

ODWIECZNE ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

„Tu oczy­wi­ście wy­ła­nia się pro­blem: je­że­li nie ma po­mo­cy, to czym je­ste­śmy my? Ni­czym? Czyż nie sta­ra­my się osią­gnąć cze­goś wyż­sze­go? Co jest tą wyż­szą rze­czą? Czym, na przy­kład, jest stan Bud­dy? Czym jest oświe­ce­nie? Czy jest to po pro­stu nic, czy ma ja­kieś zna­cze­nie? Oba­wiam się,że nie­ste­ty nie je­stem upo­waż­nio­ny, żeby na to od­po­wie­dzieć….

KU PRZEBUDZENIU

Labirynt jest już dokładnie poznany, musimy tylko trzymać się nici, podążając drogą bohatera. I tam, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć obrzydliwość, znajdziemy boga, tam, gdzie spodziewaliśmy się zabić kogoś, zabijemy siebie, tam, gdzie spodziewaliśmy się wyjść na zewnątrz, dojdziemy do sedna naszej własnej egzystencji, tam, gdzie spodziewaliśmy się być sami, będziemy z całym światem. J. Campbell,…

BLACKOUT CHALLENGE

W sposób dość naturalny stworzyliśmy ideę postępu, która celebruje ten rozwój, oraz narrację przeznaczenia, która przewiduje jego niekończącą się kontynuację. Jej przyszłość to taka, w której coraz pełniej integrujemy technologię z naszymi ciałami, aż staniemy się czymś więcej niż tylko ciałami. To taka, w której tak bardzo zanurzamy się w reprezentacji, że rzeczywistość wirtualna staje…

FILM GRANY WCIĄŻ OD NOWA

Wszystko to są machiny nienawiści. Jednoczą tylko poprzez podział, łączą ludzi wyłącznie dzięki kierowaniu ich nienawiści na zewnątrz, ku demonicznemu innemu. Cupitt Don NOWA WSPANIAŁA DYSTOPIA >> CZY ŻYJEMY W CZASACH SCHYŁKOWYCH? ROZMOWA Z PROF. MONIKĄ KOSTERĄ >> WOJNA – PROSTA SPRAWA >> Byłam świadkiem, a te zdjęcia są moim świadectwem.Wydarzenia, które zarejestrowałem,nie powinny być…