POZA TEORIAMI SPISKOWYMI

Tu dochodzimy do trzeciego, najgłębszego powodu, dla którego teorie spiskowe – dlaczego wszystkie teorie – są bardziej atrakcyjne niż dostrzeganie substancji systemu i jaźni. Dzieje się tak dlatego, że substancja ta składa się nie tylko z myśli – podstawy teorii – ale także z emocji, woli i percepcji, a tymi teoretyk spiskowy nie może się inteligentnie zająć, ponieważ aby to zrobić, musiałby zająć „pozycję” poza jedyną rzeczywistością, jaką może poznać jego zespolone z systemem „ja”. To dlatego jakiekolwiek znaczące odniesienie do bezinteresowności, na przykład w dobrej historii, lub w badaniach nad miłością, prawdą czy pięknem, są wyraźnie nieobecne w pracach teoretyków. Takie „niejasne” i „subiektywne” słowa brzmią jak słowa, których użyliby tylko faszyści i przywódcy kultu. Nie mogłyby odnosić się do rzeczywistości poza oknami wygodnego gabinetu teoretyka lub za ścianami jego wygodnego umysłu, ponieważ wie on, lub czuje, że istnieją potwory.

Darren Allen