UJAWNIENIE

„Dobrze przestać być żebrakiem i błagać o jałmużnę. Dobrze odkryć w sobie coś czemu możemy zaufać, coś czego nikt nam nie sprzedał jak kolejnego towaru. Dobrze wrócić do własnego życia do jego surowej i wspierającej postaci, która nie karmi wstydu i poczucia niższości, dobrze odzyskać godność i szacunek do istnienia, cieszyć się z każdej chwili, którą zsyła nam los, każdej lekcji, która wymaga naszej uwagi i obecności. Wtedy uzdrowimy tą chorobę, którą wszyscy jesteśmy zakażeni rozumiejąc jej istotę, jej funkcję i odzyskamy dar dobrego i uczciwego życia pozbawionego frazesów i pomników. Porzucimy próżnych bogów, których trzyma przy życiu nasza idiotyczna adoracja, skierujemy uwagę na to co ma prawdziwe znaczenie.”

Marcin Piniak „Ramówka”

BREAKING THEIR WILL: SHEDDING LIGHT ON RELIGIOUS CHILD MALTREATMENT

Janet Heimlich

Ta odkrywcza, niepokojąca i gruntownie zbadana książka odsłania ciemną stronę wiary, o której istnieniu większość Amerykanów nie wie lub którą przez długi czas ignorowała – religijne maltretowanie dzieci. Po rozmowach z dziesiątkami ofiar, sprawców i ekspertów oraz po przejrzeniu niezliczonych spraw sądowych i badań, autorka wyjaśnia, jak dochodzi do religijnego maltretowania dzieci. Następnie dogłębnie przygląda się wielu formom maltretowania dzieci, jakie można znaleźć w kontekście religijnym, w tym zalecanym przez Biblię karom cielesnym i przekonaniom o konieczności „łamania woli” dzieci; straszeniu dzieci wiarą i innym rodzajom emocjonalnego maltretowania, takim jak odtrącanie, izolowanie i wstrzymywanie miłości; pedofilskiemu wykorzystywaniu przez władze religijne i braku wsparcia ze strony organizacji religijnych dla ofiar i karania sprawców; oraz motywowanemu religijnie zaniedbywaniu medycznemu w przypadku poważnych problemów zdrowotnych.

W rozdziale podsumowującym Heimlich stawia pytania o prawa dzieci i proponuje zmiany w postawach społecznych i ulepszone ustawodawstwo, aby chronić dzieci przed krzywdą.

W pełni uznając, że religia może być źródłem wielkiego pocieszenia, siły i inspiracji dla wielu młodych ludzi, Heimlich przedstawia przekonujący argument, że niezależnie od religijnej czy świeckiej orientacji, maltretowanie dzieci pod płaszczykiem religii nigdy nie może być usprawiedliwione i nie powinno być tolerowane.

ROZLICZENIE Z PROBLEMEM PEDOFILII W POLSKIM KOŚCIELE

Ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne wstrząsnęło Kościołem w Polsce i na świecie. Reakcje hierarchów były skrajne: od lęku przed ujawnieniem długo skrywanej prawdy po chęć natychmiastowego zamknięcia tematu za pomocą regulacji i kar. Żadna z tych postaw nie przyczynia się jednak do zmiany sytuacji.

Ojciec Adam Żak wyjątkowo odważnie opisuje zjawisko pedofilii w polskim Kościele. Nazywa problem po imieniu, wskazuje instytucjonalne zaniechania, mówi, co jeszcze można i trzeba zmienić. Wniosek jest jednoznaczny: chociaż decyzje papieży podjęte w ostatnich latach zapoczątkowały zmiany prawne i proceduralne, przed Kościołem jest jeszcze długa droga do zmiany mentalności.

Publikację uzupełniają głośne teksty Franciszka i Benedykta XVI.

KOŚCIÓŁ. ŚWIĘTOŚĆ I GRZECH. NADZWYCZAJNE DOBRO I ODWIECZNE ZŁO.

Od starożytności chrześcijaństwo zmaga się z dwoma demonami klerykalizmem i pedofilią. Ten piekielny związek, który wyrządził wiele krzywd, został rozbity całkiem niedawno. A towarzyszyło temu wielkie zgorszenie. Gian Franco Svidercoschi, jeden z najwybitniejszych watykanistów, odkrywa przed czytelnikiem, w jaki sposób to zło zadomowiło się w Kościele, w jego strukturach. Pokazuje, jak doszło do tego, że myślenie o dobru oprawców i instytucji stało się w pewnym momencie ważniejsze od myślenia o ofiarach.

Książkę uzupełniają wstęp ks. Adama Bonieckiego MIC i „Krótka historia zmagań Kościoła z wykorzystaniem seksualnym małoletnich” opracowana przez o. Adama Żaka SJ, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zapraszam do subskrypcji newslettera: https://piniak.substack.com/ Gdzie będę się z wami dzielić wszystkim tym co dla mnie ważne od tekstów, podcasty, tłumaczenia i inspiracje.