O WDZIĘCZNOŚCI

dnia

„Umieranie jest łatwe, ukochana. To życie jest trudne. Sekretem jest żyć w pełni, objąć każdą chwilę istnienia, piękną i brzydką, błogą i bolesną. I pamiętaj, by tańczyć między światami, bo to jest twoje dziedzictwo jako dziecka nieskończonej Jedności.”

Leonide Martin, Dreaming the Maya Fifth Sun: A Novel of Maya Wisdom and the 2012 Shift in Consciousness