NIETRWAŁOŚĆ

Dlatego sama nietrwałość trawy i drzewa, zarośli i lasu jest naturą Buddy. Sama nietrwałość ludzi i rzeczy, ciała i umysłu to natura Buddy. Natura i ziemie, góry i rzeki są nietrwałe, ponieważ są naturą Buddy. Najwyższym i całkowitym oświeceniem, ponieważ jest nietrwała, jest natura Buddy.

Dōgen Zenji

WIĘCEJ: