O TAŃCU Z RZECZYWISTOŚCIĄ

Bardzo dobrze obrazujący tą mapę mentalną jest film: „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”. Dość mroczny i prawdziwy.

„Ludzie ze społeczeństw anglojęzycznych są przeświadczeni, że język cię warunkuje. Wynika to z logiki, według której istnieje tylko jeden sposób myślenia i dogadywania się. W dawnym języku Lakotów odwołujemy się do jego źródła. Nauczyła go nas Ziemia. Twierdzenie rodem z literatury fantastyczno-naukowej? Bynajmniej. Nawet we współczesnej angielszczyźnie funkcjonują liczne podteksty wywodzące się z idei Ziemi. Nasi przodkowie nie znali zaimków osobowych, wskazujących czy dzierżawczych. Nie byli skażeni pojęciem posiadania. W nowej wersji naszego języka roi się od rzeczowników. Służą one subiektywizacji i uprzedmiotowieniu wszystkiego, czyli pozbawianiu ducha, energii i życia. Każdy przejaw rzeczywistości stracił swoją świadomość. Teraz można go podporządkować. Kluczową cechą dawnego języka jest brak koncepcji dominowania. Ucząc się go, nie uzyskasz zdolności myślenia o panowaniu nad Ziemią. Nie będziesz rozumował w kategoriach osądzania, przejmowania, dysponowania.”

Tiokasin Ghosthorse

Więcej: https://exignorant.wordpress.com/2019/10/09/jezyk-zycia-i-tajemnicy/

Alegoria: https://pl.qwertyu.wiki/wiki/Preta