ANARCHIZM INFORMACYJNY

„I w tej chwili to drugie właśnie się dzieje. Jesteśmy na kursie kolizyjnym z wyginięciem w wyniku katastrofy ekologicznej lub wojny nuklearnej, a to z powodu decyzji podejmowanych przez potężnych ludzi, którzy nieustannie pracują nad kontrolą tego, jakie idee i informacje konsumujemy. Gdyby informacje zostały naprawdę uwolnione, wraz z naszą zdolnością do zbiorowej kontroli kierunku, w którym zmierza ludzkość, trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy zepsuć to gorzej niż oni.”