NOWA NORMA

„Delegitymizacja państwa”… niech ten język wsiąknie na chwilę. Oznacza to, że każdy, kogo władze New Normal uznają za „delegitymizującego państwo”, może zostać aresztowany i oskarżony jako „przestępca polityczny”. Nie byłem do końca pewien, co oznacza „delegitymizowanie”, więc sprawdziłem to słowo i definicja, którą znalazłem, to „pomniejszanie lub niszczenie prawomocności, prestiżu lub autorytetu” czegoś lub kogoś, co… nie wiem, brzmi trochę zbyt szeroko i podlega arbitralnej interpretacji.”