PARADOKS I POCZĄTKI CYWILIZACJI

„Ostatecznie jedynym przesłaniem, jakie maszyna może sobie przekazać – które może mieć sens dla maszyny tworzącej własne programy lub próbującej zrozumieć samą siebie za pomocą siebie – jest „rozszerzaj, broń i unikaj śmierci”.

I to jest oczywiście to, co jaźń i grupy, w których się skupiła dla iluzorycznego bezpieczeństwa i władzy, robi od czasu, gdy przejęła świadomą świadomość i zaczęła przepuszczać ją przez swoje filtry izolowania, abstrahowania, lęku i pożądania, aby stworzyć nasz wiarygodny świat walki, sporów i niepokoju. Rozbudowywać się, bronić i wiecznie unikać śmierci to modus operandi każdej cywilizowanej grupy ludzi, odkąd zaczęło się to, co nazywamy cywilizowaną historią.”

Darren Allen