TOPNIENIE CZASU

Wszystkie fotografie są memento mori. Zrobić zdjęcie to uczestniczyć w śmiertelności, wrażliwości, zmienności innej osoby (lub rzeczy). Właśnie poprzez wycinanie i zamrażanie tej chwili wszystkie fotografie świadczą o nieubłaganym topnieniu czasu.

Susan Sontag